ΠΟΙΗΜΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΑΣ

 
Ἐγὼ Χριστέ μου σήμερα Ἐσένα θὰ ψηφίσω, γιατί ρουσφέτι οὐράνιο θέλω νὰ Σοῦ ζητήσω. 

Οταν θὰ φύγω ἀπ’εδώ θέλω νὰ Σ’αντικρύσω Καὶ μὲσ’ στὴν Βασιλεία Σου νὰ’ρθω νὰ κατοικήσω.'

Ὅ,τι ‘χω πράξει στὴν ζωὴ ὅλα τὰ μετανοιώνω καὶ τιμονιέρη τῆς ψυχῆς Ἐσένα θέλω μόνο.

Καὶ πέφτω εἰς τὰ πόδια Σου νὰ τὰ γλυκοφιλήσω-' καὶ σὰν τὴν πόρνη καὶ ἐγώ, ἄφεση νὰ ζητήσω. 

Χριστέ μου,χάρη Σοῦ ζητῶ καὶ θέλω νὰ τὴν κάνεις: Στοῦ Παραδείσου μιὰ γωνιὰ κι ἐμένα νὰ μὲ βάλεις." 

Γι’αυτό κι ἐγὼ τὴν ψῆφο μου στὴν κάλπη Σου θὰ ρίξω. Στὸν εὔδιο λιμένα Σου γιὰ ν’αγκυροβολήσω.